matka Mária Lexmannová rod. Fridrichová, sr. Rafaeala OP - laická dominikánka

Image

 

 

 

Spomienky na Máriu Lexmannovú r. Fridrich (PDF) v Ruženci 5/2014

str. 26 - 30
 

 

 

 

Páter Akvinas Juraj GABURA OP o matke pátra Mikuláša Márii - členke 3. rádu sv. Dominika