Zasvätené osoby v rodine pátra Mikuláša

 

 

 

 

Dolný rad zľava :

br. Rafael Gregor OP, sr. Agnesa Brigita ND, páter Mikuláš, matka Mária OP terciárka,

                                                               sr. Gabriela Mária OP