Založenie Spoločnosti

Vážená a milá rodina, vážení a milí priatelia a ctitelia pátra Mikuláša!

 

Po istej dobe premýšľania rozhodli sme sa založiť Spoločnosť Mikuláša LEXMANNA OP, ktorá má skromnú ambíciu nadviazať na činorodú životnú púť a výnimočný duchovný odkaz, ktorý nám zanechal páter Mikuláš a chce sa pokúsiť rozvíjať a primerane do každodenného života uvádzať morálne hodnoty jeho duchovného odkazu.

 

Spoločnosť by chcela byť duchovným prostredím jednak pre členov rodiny ako aj pre priateľov a ctiteľov pátra Mikuláša.

 

Dovoľujeme si Vám týmto predložiť Stanovy Spoločnosti Mikuláša Lexmanna OP a srdečne Vás pozvať medzi nás!

 

 

SPOLOČNOSŤ MIKULÁŠA LEXMANNA OP - STANOVY (PDF)

 

 

 

 

Elektronická prihláška za člena Spoločnosti Mikuláša LEXMANNA OP prostredníctvom web portálu.

Meno a priezvisko *:
Emailová adresa *:
Mobilný telefón *:
Kontaktná adresa na doručovanie písomností (ulica, mesto a PSČ) *:
Súhlasím so stanovami Spoločnosti *:ÁNO
NIE
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Spoločnosťou v zmysle Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov *:ÁNO
NIE
Oprávňujem Spoločnosť spracovať svoje osobné údaje v rozsahu : meno a priezvisko, emailová adresa, mobilný telefón a kontaktná adresa za účelom vedenia zoznamu členov *:ÁNO
NIE
Dátum *: 
 

Všetky položky musia byť vyplnené.

 

Prosím skontrolujte, či ste ich vyplnili, doplňte nižšie uvedené overenie a stlačením buttonu ODOSLAŤ! bude prihláška odoslaná.

 

Po úspešnom odoslaní prihlášky sa Vám na stránke objaví informácia o ďalšom spracovaní prihlášky.

Dokážte, že ste človek! Vyriešte tento príklad  - *