Meno pátra Mikuláša na pamätných tabuliach v Bobote a Košiciach, a na pamätníku v Bratislave