Rádio LUMEN

 

 

 

Štvrtok 07.11.2013 20:30

 

Relácia História a my (dokument mp3)

 

Mária Čigášová; téma: Páter Mikuláš Lexmann- rehoľník dominikán, ktorý zanechal hlbokú stopu nielen v Košiciach Hosť - rehoľník dominikán Dominik Roman Letz

 

páter Dominik R. LETZ OP