Curriculum vitae

 

Judita Stempelová je autorkou životopisnej črty o br. Michalovi Čahojovi SDB, ktorá veľmi dobre, prehľadne a ilustratívne dokumentuje a popisuje jeho životný príbeh.

 

Ďakujeme pani docentke ako aj bratom saleziánom za túto publikáciu, za toto Božie dielo !

 

Životopis br. Michala si môžeme prečítať "kliknutím" na obrázok (titulku) knižky, kde je uložený ako PDF dokument.