Pozvánka na Slávnosť požehnania pamätnej tabule

 

 

                                               Do materiálu "kliknite"

 

 

 

 

Pozvánka na Slávnosť požehnania pamätnej tabule

(PDF súbor na stiahnutie a vytlačenie)