O situácii v internačnom kláštore Králiky sa pojednáva na str. 73-77 tohto svedectva (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

Svedectvo redemptoristu Pátra MUDr. Jána Janoka CSsR o Králikách