Filmový dokument

 

Dávam po pozornosti filmový dokument Páter Mikuláš, o živote a diele

 

pátra Mikuláša Jozefa LEXMANNA, OP

 

ktorého autorom je jeho synovec prof. PhDr. Juraj Lexmann, ArtD.

                                                                                                                                  

prof. Juraj Lexmann, rytier - komtúr Rádu sv. Silvestra pápeža                                                                                                                         

 

Prajem Vám príjemný duchovný a umelecký zážitok !

 

 

 

  

Dokumentárny film Páter Mikuláš