kliknutím na obrázok sa dostanete do listu generálneho magistra OP

 

 

Jubilejný rok OP 800 bol spätý aj s viacerými výročiami súvisiacimi s pátrom Mikulášom.

 

 

V roku 2016 sme slávili 70. výročie založenia časopisu Svätý ruženec, ktorý založil páter Mikuláš spolu s ďalšími bratmi dominikánmi v Košiciach v roku 1946 a bol jeho prvým zodpovedným redaktorom.

 

 

8.11.2016 sme si pripomenuli storočnicu (1916) od vstupu pátra Mikuláša do Rehole dominikánov v rakúskom Grázi.

 

 

 

 

 

Hymna Jubilea OP 800