Výlet košických dominikánov s kandidátmi do noviciátu 1929/30 do Zádielskej doliny v Slovenskom Krase, 19. 6. 1929. Vpredu – zľava: Mikuláš Lexmann ako šofér a pán Kaduk, taxikár; vzadu – zľava: Inocent Müller (kandidát), fráter Kazimír Rusín OP


Výlet košických dominikánov s kandidátmi do noviciátu 1929/30 do Zádielskej doliny  v Slovenskom Krase, 19. 6. 1929. Vpredu – zľava: Mikuláš Lexmann ako šofér a pán Kaduk, taxikár; vzadu – zľava: Inocent Müller (kandidát), fráter Kazimír Rusín OP


Originálna velkosť