Stretnutie esperantistov v dominikánskom kláštore pod vedením Mikuláša Lexmanna. Záber pred vchodom do dominikánskeho kostola v Košiciach, asi 1946/47, po ľavici Mikuláša je jeho spolupracovník Jozef Galicza.


Stretnutie esperantistov v dominikánskom kláštore pod vedením Mikuláša Lexmanna. Záber pred vchodom do dominikánskeho kostola v Košiciach, asi 1946/47, po ľavici Mikuláša je jeho spolupracovník Jozef Galicza.


Originálna velkosť