Slovenskí a maďarskí dominikáni spolu s košickým dekanom Barnabášom Tostom pri príležitosti príchodu maďarských bratov, ktorí prebrali košický kláštor po obsadení Košíc Maďarskom. Košice, 1938. Zľava – sediaci ?, Mannes Unger, Barnabáš Tost


Slovenskí a maďarskí dominikáni spolu s košickým dekanom Barnabášom Tostom pri príležitosti príchodu maďarských bratov, ktorí prebrali košický kláštor po obsadení Košíc Maďarskom. Košice, 1938. Zľava – sediaci ?, Mannes Unger, Barnabáš Tost


Originálna velkosť