Procesia pred Dómom sv. Alžbety v Košiciach. Dominikáni za františkánmi, v čierno bielych habitoch, zľava: Mannes Unger, Bruno Janeš, Mikuláš Lexmann, Vavrinec Pirkl. Asi 1928.


Procesia pred Dómom sv. Alžbety v Košiciach. Dominikáni za františkánmi, v čierno bielych habitoch, zľava: Mannes Unger, Bruno Janeš, Mikuláš Lexmann, Vavrinec Pirkl. Asi 1928.


Originálna velkosť