Požehnávanie pamätnej tabule Otcom Biskupom


Požehnávanie pamätnej tabule Otcom Biskupom