Pohreb Zuzany Zeleňovej v roku 1937


Pohreb Zuzany Zeleňovej v roku 1937


Originálna velkosť