Pamätná tabuľa na kresťanskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach


Pamätná tabuľa na kresťanskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach