Mikuláš Lexmann (vľavo) s ochotníkmi po divadelnom predstavení v dominikánskom kultúrnom centre Veritas. Košice, asi 1947.


Mikuláš Lexmann (vľavo) s ochotníkmi po divadelnom predstavení v dominikánskom kultúrnom centre Veritas. Košice, asi 1947.


Originálna velkosť