Mikuláš Lexmann so žiačkami 3. triedy dievčenskej meštianskej školy sestier dominikánok v Košiciach, 1935. Vľavo: sestra Hieronýma Čihalová, riaditeľka školy.


Mikuláš Lexmann so žiačkami 3. triedy dievčenskej meštianskej školy sestier dominikánok v Košiciach, 1935. Vľavo: sestra Hieronýma Čihalová, riaditeľka školy.


Originálna velkosť