Mikuláš Lexmann po úspešnom zložení leteckej skúšky. Košice, 28. 11. 1935.


Mikuláš Lexmann po úspešnom zložení leteckej skúšky. Košice, 28. 11. 1935.


Originálna velkosť