Mikuláš Lexmann ako vedúci mužského spolku Bratstvo Najsv. mena Ježiš v procesii na sviatok Ružencovej Panny Márie v Šoproni (Maďarsko), 6. 10. 1940.


Mikuláš Lexmann ako vedúci mužského spolku Bratstvo Najsv. mena Ježiš v procesii na sviatok Ružencovej Panny Márie v Šoproni (Maďarsko), 6. 10. 1940.


Originálna velkosť