Meno pátra Mikuláša ako záchrancu židovských bratov v Košiciach


Meno pátra Mikuláša ako záchrancu židovských bratov v Košiciach