Košickí dominikáni v procesii na Hlavnej ul. v Košiciach – zľava: Juraj Čtvrtlík, Imrich Belyus, Mannes Unger, Egýd Marchiński, Hilár Haitl (prior), Mikuláš Lexmann, Bruno Janeš. Okolo roku 1933. Ján Krivý ako gymnazista a kandidát Rehole dominikánov


Košickí dominikáni v procesii na Hlavnej ul. v Košiciach – zľava: Juraj Čtvrtlík, Imrich Belyus, Mannes Unger, Egýd Marchiński, Hilár Haitl (prior), Mikuláš Lexmann, Bruno Janeš. Okolo roku 1933. Ján Krivý ako gymnazista a kandidát Rehole dominikánov


Originálna velkosť