S vierou a nádejou, pokorou a úctou si pripomíname smutné výročie mučeníckej smrti P. Mikuláša pred 66 rokmi

V roku 2017 bola na Hore Matky Božej umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca hrdinské osudy Božích priateľov, ktorí tam trpeli...

 

 

Na chvíľu sa zvukom a obrazom vráťme a zaspomínajme na požehnanie pamätnej tabule na Hore Matky Božej v roku 2017 pri príležitosti 65. výročia mučeníckej smrti P. Mikuláša

 

 

 

V roku 2018 si pripomíname 95. výročie kňazskej vysviacky P. Mikuláša (29.07.1923 Graz)

 

Spomienková svätá omša v Grázi v sobotu 28. júla 2018

 

V sobotu dňa 28. júla 2018 v Kostole Nepoškvrneného Srdca Panny Márie stojacom na mieste pôvodného Kostola Sv. Anny zničeného bombardovaním na konci 2. svetovej vojny (ktorý bol súčasťou bývalého Dominikánskeho konventu) vo farnosti Münzgraben v Grázi

 

o 13.00 hod.

 

budeme sláviť Spomienkovú svätú omšu pri príležitosti 95. výročia kňazskej vysviacky

pátra Mikuláša LEXMANNA OP.

 

Páter Mikuláš prijal Sviatosť kňazstva v Kostole sv. Anny 29. júla 1923, teda pred 95 rokmi.

 

 

                                                                                Rodina pátra Mikuláša Lexmanna OP

                                                                                Rehoľa dominikánov na Slovensku

 

 

 

www.mj.graz-seckau.at/

 

 Christoph kardinál Schönborn OP pri pamätnej tabuli na košickom Veritase (2016)

  

                               zľava bratia Melichar, Dominik, kardinál Christoph a Reginald

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dobová fotogaléria Dominikánskeho konventu v Grazi zač. 20 stor.

  

                

.

.

.

Řeholníci z Hory Matky Boží

.

Páter Mikuláš pred smrťou : "Nechaj, patrí sa, aby Pánov služobník pred Neho predstúpil so sklonenou hlavou."

.

.