V roku 2018 si pripomíname 95. výročie kňazskej vysviacky P. Mikuláša (29.07.1923 Graz)

  

                

.

.

Řeholníci z Hory Matky Boží

.

Páter Mikuláš pred smrťou : "Nechaj, patrí sa, aby Pánov služobník pred Neho predstúpil so sklonenou hlavou."

.

.